Välkommen till Brightness!

Personligt engagemang för framgångsrik rekrytering

Brightness Executive Search rekryterar chefer och specialister till organisationer och företag med den gemensamma nämnaren att de spelar en viktig roll för samhällsutvecklingen.

Rekrytering till organisationer

Ledare och specialister.

Rekrytering till näringslivet

Kommunikation, Public Affairs, Marknad och Hållbarhet.

Interim

Är du intresserad av att vara en del av Brightness Interim kandidatbas?

Registrera ditt CV

Vi söker kontinuerligt kandidater till våra publika men också icke-publika rekryteringsuppdrag.

90

Uppdragsgivare

Några av våra uppdragsgivare Sveriges Ingenjörer, OX2, Unionen, NCC, AFRY, Cancerfonden, Svenska Spel, Folksam m.fl.

+410

Genomförda rekryteringar

Allt från Förbundssekreterare, CCO till Presschef.

5

Medarbetare

Brightness funktionsspecialister arbetar med de roligaste och mest utmanande uppdragen inom ditt expertområde.

Rätt kandidat till rätt roll

Med ett starkt personligt engagemang hjälper vi:

  • organisationer inom den ideella och medlemsburna sektorn där stärkt medlemsnytta, politisk påverkan och opinionsbildning står i fokus.
  • företag som bygger samhället och vill stärka sin position genom effektivare kommunikation, påverkansarbete samt hållbarhetsarbete.

 

Vårt team av seniora konsulter har alla verkat i både stora och små bolag och organisationer vilket gör att vi förstår dig som uppdragsgivare, dina drivkrafter, vi lyssnar in och vågar även utmana för bästa resultat.

Genom effektiva arbetsprocesser där vi aktivt söker, kontaktar och attraherar de mest relevanta och motiverade kandidaterna för varje enskilt uppdrag hjälper vi dig att hitta rätt kandidat till rätt roll.

Exempel på genomförda rekryteringar

Director of Communications, VP Head of Communications, Head of press and PR, Head of Corporate Communications, Director of Public Affairs, Corporate Affairs Manager, Governmental Relations Manager, Chef Externa Relationer, Presschef, PR-och PAansvarig, Internkommunikationsansvarig, Försäljnings- och Marknadschef.

Förbundsdirektör, Generalsekreterare, Vd, kanslichef, Samhällspolitisk chef. Förhandlingschef, Chefsekonom, Kommunikationschef, Chef opinionsbildning, Marknadschef, Presschef, Näringspolitisk expert, Utrednings och Analyschef, Chef digitalisering och innovation.

Nåra av våra uppdragsgivare

Welcome to Brightness!

Personal commitment for successful recruitment.

Brightness Executive Search recruits executives and specialists for organizations and companies that share the common denominator of playing an important role in societal development. With a strong personal commitment, we help:

  • Organizations within the non-profit and membership-driven sector, where enhanced member benefits, political influence, and public opinion are the focus.
  • Companies that contribute to society and want to strengthen their position through more effective communication, advocacy work, and sustainability efforts.

 

Our team of senior consultants has experience in both large and small companies and organizations, which allows us to understand you as a client, your motivations. We listen carefully and are willing to challenge for the best results.

Through efficient work processes, where we actively search, contact, and attract the most relevant and motivated candidates for each individual assignment, we help you find the right candidate for the right role.

”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.”

- Anders Nilsson, CFO

”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.”

- Anders Nilsson, CFO

”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.”

- Anders Nilsson, CFO

Aktuella publika uppdrag

Kom igång

Behöver du rekryteringshjälp?

Om du är i behov av rekryteringshjälp till ditt företag eller organisation eller om du som kandidat vill komma vidare i din karriär, kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Telefon

08-410 21 050

Teamet

Teamets kontaktuppgifter.

Contact information

Feel free to contact us and we will help you.

Phone

+46 8-410 21 050

The team

Contact details for the team.